کمیته اجرایی

اعضای شورا :

1- مسئول دبیرخانه اجرایی (آقای دکتر کاویانی و آقای عرفانی)

2- کمیته تولید محتوا (آقای دکتر پوررستمی)

3- کمیته فناوری اطلاعات (آقای مهندس رضایی)

4- کمیته تبلیغات و روابط عمومی (آقای حاج ابراهیمی)

5- کمیته مالی (آقای محمدی)

6- کمیته تشریفات (آقای فیض بخش)

7- کمیته دانشجویی (آقای صفایی)

8- کمیته بین الملل (آقای بیضایی)

9- دستیار کمیته تولید محتوا (آقای محمدی نیا)

 

تماس با ما
دبیرخانه کنگره
آدرس دبیرخانه : قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران - 36166399 - 025
با تشکر از پیام شما.
اتصل بنا
سکرتیر الموتمر
ایران، قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
با تشکر از پیام شما.
Contact Us
Congress Secretariat
Address: Old Qom-Tehran Road, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
Thank you for the message!