راهنمای نگارش و ارسال مقاله

راهنمای نگارش مقالات

– مقاله به زبان فارسی و در نرم افزار مایکروسافت ورد ۲۰۰۳ تا 2010 و حداکثر در ۲۰ صفحه تدوین شود.

– متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت) B Badr و در اندازهpt 14 و با قلم انگلیسی Times New Roman در اندازهpt ۱۱ تنظیم شود.

– عنوان مقاله با قلم B Titr ضخیم با اندازه pt۱۲ و اسامی نویسندگان مقاله با قلم B Nazanin ضخیم با اندازه pt۱۱ تهیه شود.

– مقالات لازم است با عنایت به بخش ها و نکات ذیل برای کنگره ارسال شوند:

1- عنوان همایش (در قسمت بالاي صفحه اول)

2- عنوان مقاله

3- اسم يا اسامی نويسندگان و عناوين علمی آنها و نام مؤسسه و آدرس الکترونيکی نويسندگان

4- چکيده : عصاره تمام نمای مقاله و شامل اشاره به مساله، روش تحقيق و نتايج مهم بوده و بین 150 تا 250 کلمه می باشد.

5- کلمات کليدی بین 3 تا 5 کلمه

6- مقدمه : باید شامل تعريف و اهمیت مسئله، پیشینه و تاريخچه علمی موضوع و شرح اهمیت و نوآوری پژوهش به صورت شفاف و روشن باشد.

7- بدنه اصلی مقاله: در این بخش آرا و اقوال مربوطه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و شواهد و دلایل به منظور پاسخ به مساله مقاله و اثبات فرضیه آن، با رویکرد استنادی و استدلالی تحلیل و ارائه می گردد.

8- نتيجه گيری

9- تشکر و قدردانی (در صورت لزوم) : در صورت لزوم نويسندگان مي توانند مراتب تشكر و قدراني خود را از حاميان تحقيق در اين قسمت درج كنند.

10- منابع

 

نحوه ارجاع دهی

ضروری است، ارجاع دهی هم در داخل متن مقاله و هم در قسمت منابع به شیوه APA انجام پذیرد.

1. در داخل متن

برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان، سال: صفحه)

برای منابعی که از نوشته دیگران نقل قول شده است: (نقل از. . . . . ، سال، صفحه)

برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل HTML، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)

در نقل قول مستقیم باید شماره صفحه داده شود و متنی که رونویسی شده “داخل گیومه” قرار گیرد.

در نقل قول های غیرمستقیم گذاشتن گیومه الزامی نیست.

– ارائه چند مثال

– محمدی، (1387)

– محمدی و احمدی، (1387)

– تا سه نویسنده: محمدی، احمدی و محمودی، (1387)

– بیش از سه نویسنده: محمدی، احمدی، محمودی و همکاران، (1387)

– نقل قول دست سوم: پیاژه (1973، به نقل از منصور، 1376)

2. در فهرست منابع

در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای فارسی، سپس، منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

– کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

– کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.

– فصلی از یک کتاب یا مقاله ای از یک مجموعه مقاله که به وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده اند:

نام نویسنده/نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام گردآورنده، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.

– کتاب که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

– کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.

– پایان نامه: نام نگارنده پایان نامه. (سال). عنوان پایان نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.

– مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال). عنوان مقاله. نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه‌ هایی که مقاله در آن درج شده است.

– مقاله های چاپ شده در روزنامه ها: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال، روز ماه). عنوان مقاله. نام روزنامه، شماره صفحه.

– مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال). عنوان مقاله. نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم. نام نشریه ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شده. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه ها.

– ارائه چند مثال

کتاب با یک نویسنده :

– کریمی، یوسف. (1375). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.

– کریمی، یوسف. (1382). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.

– وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه محمدهادی شهاب (1386). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی.

– استناد به اینترنت

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F. (1995). The death of biomedical journal. BMJ.; 310: 1387 -90. Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive. Accessed September 26, 1996.

– دراستناد به منابع اینترنتی، در انتها، تاریخ دسترسی به منبع نیز قید شود.
 

 

تماس با ما
دبیرخانه کنگره
آدرس دبیرخانه : قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران - 36166399 - 025
با تشکر از پیام شما.
اتصل بنا
سکرتیر الموتمر
ایران، قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
با تشکر از پیام شما.
Contact Us
Congress Secretariat
Address: Old Qom-Tehran Road, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
Thank you for the message!