درآمد

بی گمان بشر تنها در پرتو علم وآگاهی می تواند بر دشواریها وپیچیدگی های حیات کنونی خود غلبه کند. توسعه علم و آگاهی توام با تعالی یکی از اهداف پیامبران الهی است. نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز از همان آغاز توسعه و تعالی علم را جزو اهداف اساسی خود قرار داده است. توسعه علم بدون تعالی ممکن است نتایج زیانباری برای حیات بشر داشته باشد. توسعه و تعالی علم توامان تنها با نظریه پردازی و داشتن نظریه ای جامع و همه جانبه امکان پذیر است. عقلانیت وحیانی همان عنصر اساسی است که هم بر تعقل تاکید می کند و هم اتکاء وابتناء آن بر تعالیم الهی را در نظر می گیرد.
ابتناء اداره جوامع انسانی و تاسیس نهادهای اجتماعی پس از دوره تجدید حیات علمی – فرهنگی اروپا (رنسانس) بر پایه عقلانیت سکولار نتایج زیانباری داشته است . الگوی پیشنهادیِ جایگزین، عقلانیت وحیانی است. عقلانیت وحیانی هم از جهت نظری میتواند در توسعه و تعالی علوم موثر باشد و هم میتواند منشا تاسیس نهادهای اجتماعی باشد.
دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور با همکاری حوزه علمیه و بسیاری از مراکز و نهاد های علمی و فرهنگی کشور و با مشارکت شخصیت‌های علمی داخلی وخارجی، بر آن است تا به این مهم با طرح نظریه‌های رقیب و تضارب آراء و در قالب «کنگره بین المللی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با تکیه بر اندیشه‌های علامه جوادی آملی» دست یابد وآن را در اردیبهشت 1397 برگزار نماید.

تماس با ما
دبیرخانه کنگره
آدرس دبیرخانه : قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران - 36166399 - 025
با تشکر از پیام شما.
اتصل بنا
سکرتیر الموتمر
ایران، قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
با تشکر از پیام شما.
Contact Us
Congress Secretariat
Address: Old Qom-Tehran Road, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
Thank you for the message!