اهداف کنگره

  1. بررسی شاخصه ها، الگوها و ساز وکارهای توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی
  2. بررسی لوازم و نتایج تعالی و توسعه علوم در قلمروهای مختلف حیات بشری
  3. نقد و بررسی نظریه علم دینی و لوازم و نتایج آن در توسعه و تعالی علوم
  4. بررسی همه جانبه عقلانیت وحیانی به عنوان نظریه اصلی کنگره
  5. تدوین و انتشار کتاب مرجع مشتمل بر اندیشه های بنیادین علامه جوادی آملی به سه زبان
تماس با ما
دبیرخانه کنگره
آدرس دبیرخانه : قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران - 36166399 - 025
با تشکر از پیام شما.
اتصل بنا
سکرتیر الموتمر
ایران، قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
با تشکر از پیام شما.
Contact Us
Congress Secretariat
Address: Old Qom-Tehran Road, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
Thank you for the message!