پوستر کنگره

پوستر کنگره توسعه و تعالی علوم

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم کنگره

اخبار کنگرهجلسه مشترک دبیرخانه کنگره توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با شورای عالی ستادی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

جلسه مشترک دبیرخانه کنگره توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با شورای عالی ستادی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، دوشنبه 27 شهریور 96 برگزار شد.
شورای عالی ستادی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء


ضرورت توسعه علوم بر مبنای عقلانیت وحیانی

دبیر کنگره بین‌المللی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی معتقد است که علوم در غرب بر مبنای عقلانیت سکولار توسعه یافته است، در حالی که ضرورت دارد علوم برمبنای عقلانیت وحیانی توسعه یابد.
ضرورت توسعه علوم بر مبنای عقلانیت وحیانی

اولین پیش‌نشست کنگره با عنوان توسعه و تعالی علم سیاست و اخلاق

در این پیش نشست حجج اسلام مرتضی جوادی آملی، دکتر نجف لک زایی، دکتر مهدی علیزاده، و دکتر علیرضا صدرا، به تبیین، بررسی و نقد دیدگاه‌های علامه جوادی آملی در باب توسعه و تعالی علم سیاست و اخلاق، مبتنی بر عقلانیت وحیانی پرداختند.

توسعه و تعالی علم سیاست و اخلاق

اعلام رسمی و رسانه ای کنگره بین المللی “توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی (با تکیه بر اندیشه های علامه جوادی آملی)”

جلسه اعلام رسمی و رسانه ای کنگره بین المللی “توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی (با تکیه بر اندیشه های علامه جوادی آملی) ” روز دوشنبه 16 اسفند ماه جاری با حضور رییس دانشگاه تهران و دبیر کنگره برگزار گردید.

اعلام رسمی کنگره
محورهای کنگره
 • محور اول: تحلیل مفاهیم و اصطلاحات
 • محور دوم: روش شناسی توسعه و تعالی علوم
 • محور سوم: مبانی معرفت‌شناختی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی
 • محور چهارم : مبانی وجودشناختی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی
 • محور پنجم: مطالعات دین‌شناختی و توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی
 • محور ششم: تعالی و توسعه علوم در مطالعات قرآن‌شناختی
 • محور هفتم: توسعه و تعالی علوم در مطالعات حدیث‌شناختی
 • محور هشتم: توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای
 • محور نهم: توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم حسی و تجربی
 • محور دهم: کاربردهای عقلانیت وحیانی
 • محور یازدهم: شخصیت علمی و عملی علامه جوادی آملی (دامت برکاته)
اهداف کنگره
 • بررسی شاخصه ها، الگوها و ساز وکارهای توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی
 • بررسی لوازم و نتایج تعالی و توسعه علوم در قلمروهای مختلف حیات بشری
 • نقد و بررسی نظریه علم دینی و لوازم و نتایج آن در توسعه و تعالی علوم
 • بررسی همه جانبه عقلانیت وحیانی به عنوان نظریه اصلی کنگره
 • تدوین و انتشار کتاب مرجع مشتمل بر اندیشه های بنیادین علامه جوادی آملی به سه زبان
تماس با ما
دبیرخانه کنگره
آدرس دبیرخانه : قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
با تشکر از پیام شما.
اتصل بنا
سکرتیر الموتمر
ایران، قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
با تشکر از پیام شما.
Contact Us
Congress Secretariat
Address: Old Qom-Tehran Road, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
Thank you for the message!